Spedycja krajowa – co warto wiedzieć?

Spedycja krajowa oparta jest na transporcie drogowym. Skuteczność spedycji uzależniona jest w dużej mierze od doboru odpowiedniego pojazdu do przewożenia ładunków, ale również od oczekiwań klienta. Warto podkreślić, że spedycja krajowa oferuje mnóstwo rozwiązań uwzględniających potrzeby zleceniodawcy – klienta.

Spedycja krajowa a międzynarodowa

Obok spedycji krajowej istnieje spedycja międzynarodowa. Spedycja krajowa bez wątpliwości jest łatwiejsza do zorganizowania, ponieważ transport odbywa się się na terenie kraju i nie ma potrzeby przeprowadzenia kontroli granicznej. Spedycja krajowa jest zatem sprawniejsza.

Spedycja krajowa a przepisy prawa

Organizując transport krajowy musimy w pierwszej kolejności dobrze poznać przepisy prawa, aby przewóz był zgodny z przepisami i standardami. Spedycja krajowa regulowana jest przez wiele aktów prawnych takich jak:

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych;
Ustawa o czasie pracy kierowców;
Ustawa o Prawie Przewozowym;
Ogólne Polskie Warunki Spedycji.

Ogólne Polskie Warunki Spedycji określają relację pomiędzy spedytorem, a zleceniodawcą. Dokładnie rzecz ujmując dokument ten określa jakie określone usługi mogą być świadczone przez spedytora oraz co powinna zawierać umowa zawarta między zleceniodawcą, a spedytorem. Co ważne, odpowiedzialność za przesyłkę i transport ponosi w pełnym zakresie firma oferująca usługi spedycyjne. Warto więc określić zakres odpowiedzialności spedytora w umowie, ponieważ nie ponosi on odpowiedzialności jedynie za losowe wypadki.

Transport krajowy jest dokładnie zorganizowanym przewozem wszelkiego rodzaju przesyłek i ładunków, dzięki czemu zapewnia kompleksowe rozwiązania logistyczne. Spedycja zakłada odpowiedni dobór środka transportu – samochody, samoloty, pociągi. Finalna wycena transportu uzależniona jest od czynników takich jak: zapotrzebowania klienta, rodzaju przesyłki i usługi, rodzaju transportu.

Do istotnych czynników, które zasadniczo wpływają na koszty transportu należą:
– trasa krajowa, która została wybrana,
– waga towaru, który zostaje przewożony,
– gabaryt przesyłki,
– rodzaj transportu (samochód, pociąg, samolot),
– ewentualne losowe zdarzenia,
– dodatkowe usługi takie jak: magazynowanie, przeładunek

Finalne koszty transportu organizowanego na terenie Polski ustalane są po uzgodnieniu indywidualnych potrzeb klienta i negocjacji. Każdy zorganizowany transport różni się od siebie, zatem ceny również będą mniej lub bardziej zróżnicowanie. Duże znaczenie ma przede wszystkim rodzaj przesyłki i jej zabezpieczenie.

Redakcja fastauto.pl