Logistyka magazynowa – sposób na minimalizowanie kosztów

Logistyka magazynowa to zespół czynności mających na celu maksymalizację wydajności procesu zarządzania składowanymi ładunkami. Dobrze zaplanowana pozwala między innymi obniżyć koszty operacyjne, zapewnić wysoki standard bezpieczeństwa pracowników czy efektywne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej.

Logistyka magazynowa

Jak wspomniano powyżej logistyka magazynowa to czynności, które są podejmowane w celu efektywnego przyjmowania towarów do magazynu oraz ich przechowywania i dalszego wysyłania. Czynności te wymagają odpowiedniego zaplanowana oraz skutecznego zarządzania.

Logistyka magazynowa – cel

Głównym celem logistyki magazynowej jest obniżenie kosztów operacyjnych. Logistyka magazynowa pozwala zatem dostosować zasoby danego podmiotu do ilości przyjmowanych, magazynowanych oraz wysyłanych towarów. Dzięki temu możliwe jest maksymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni magazynowej oraz urządzeń przeładunkowych. Ponadto, dobra organizacja wpływa na wydajną pracę operatorów magazynowych oraz wysokie bezpieczeństwo pracowników. Co ważne, logistyka magazynowa pozwala również obniżyć ryzyko uszkodzenia poszczególnych towarów oraz daje możliwość ich łatwej lokalizacji nawet w przypadku długoterminowego magazynowania. Dobrze zorganizowana praca sprzyja zachowaniu wysokich standardów w zakresie świadczonych usług magazynowych.

Logistyka magazynowa – planowanie i organizacja

Logistyka magazynowa obejmuje przyjęcie, magazynowanie i wysyłkę towarów. Aby było możliwe zachowanie wysokich standardów świadczonych usług oraz ograniczenie kosztów, konieczne jest spełnienie kilku wymagań. Po pierwsze, ważne jest to aby już na etapie projektu danej powierzchni magazynowej uwzględnić rodzaj, ilość oraz szybkość wymiany poszczególnych towarów. Ponadto, plan magazynu powinien mieć charakter perspektywiczny i zakładać możliwość jego rozbudowy bez pogorszenia dostępu do poszczególnych towarów oraz wydajności i bezpieczeństwa pracy. Po drugie projekt magazynu powinien zakładać efektywne wykorzystanie umieszczonych w przestrzeni magazynowej manualnych i automatycznych urządzeń przeładunkowych. Po trzecie, warto zwrócić uwagę na rodzaj konkretnego systemu przechowywania, w zależności od rodzaju przechowywanych i ilości przechowywanych towarów. Dodatkowo wydajność i efektywność pracy danego magazynu powinna cechować nie tylko przyjmowanie i magazynowanie towarów, ale również ich sprawne kompletowanie oraz wysyłkę. Na tym etapie konieczna jest możliwość skutecznej identyfikacji składowanych towarów. Wreszcie, jak wspomniano na wstępie dobrze zaplanowana i realizowana logistyka magazynowa przyczynia się do zapewnienia wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz minimalizowania ryzyka uszkodzenia przechowywanych towarów.

Redakcja fastauto.pl